Biuletyn Informacji Publicznej
Miesięcznik `Nasza Gmina`
24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2010.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23./10 Wójta Gminy
Skarżysko Kościelne z dnia 17.05.2010r.Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2010.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
- organizacje pozarządowe;
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./

2. Zasady przyznawania dotacji - zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie w ciągu całego roku. Realizacja zadania może zostać powierzona więcej niż jednej organizacji.

3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
I. Zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez organizację zajęć edukacyjno- wychowawczych ( 2009 r. - kwota 20.000 zł; I-szy nabór 2010 – kwota 25.500 ) - 9.500 zł
II. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszej gminy wraz z prezentacją dorobku ( 2009 r. - kwota 12.000 zł) - 15.000 zł

4. Terminy i warunki realizacji zadań:
Zad. I – realizowane w okresie od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r. – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Skarżysko Kościelne
Zad. II – realizowane od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do 31.12.2010 r. dla wszystkich mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru:
 Oferty analizowane i oceniane będą przez Komisje Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
 Do rozpatrzenia przez Wójta Gminy przedstawione zostaną oferty, które uzyskają 9 i więcej punktów.
 Ostateczna decyzje o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 Dokładna procedurę określa Regulamin otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne dostępny w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne – pok. 5 lub na stronie BIP.

6.  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w terminie od 18 maja 2010 r. do 8 czerwca 2010 r. godziny 15.00.

7. Szczegółowych informacji udziela pani Monika Mączyńska – inspektor w Urzędzie Gminy tel.41/2714466.

Wójt Gminy
Zbigniew Celski

Skarżysko Kościelne, 17.05.2010 r.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
Baza firm
Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskietel.: 41 271 44 66, fax: 41 271 44 81, email: koscielne@skarzysko.com.plNIP: 663-133-84-09
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI